VI INVESTERAR I OCH ACCELERERAR MORGONDAGENS

NORRLÄNDSKA TEKNIKBOLAG

 • D
 • D
 • D
 • D
 • D

ER VISION ÄR VÅR VISION

Vi tillhandahåller kapital och operativa resurser till morgondagens snabbväxande techbolag. Detta för att du och andra modiga entreprenörer ska kunna förverkliga era drömmar och visioner.

HANDS-ON

 

Vi är hands-on techbolagsbyggare. Vi bidrar hellre i ett kallt säljsamtal än i ett varmt styrelserum och erbjuder de kompetenser du behöver för att uppnå uthållig tillväxt.

Målsättningen är att bli den stöttepelare som vi själva önskade fanns när vi gjorde våra första tillväxtresor som teknikentreprenörer. En stöttepelare som bidrar med både kapital och operativa resurser inom försäljning, digital marknadsföring, varumärke, IT-utveckling, HR, rekrytering, affärsledning och finansiering.

10X

 

Vår ambitionsnivå är att minst 10-dubbla intäkterna i de teknikbolag vi investerar i, något vi lyckats med ett flertal gånger i bolag som bland annat Vaccina och StudentConsulting. Tillväxtkonceptet kallar vi 10X.

Tillväxt står för absoluta huvuddelen av värdeskapande i unga teknikbolag. Högre intäkter ger både högre bolagsvärde samt minskade risker för dig som entreprenör. Vårt erbjudande är en ökad sannolikhet att bygga ett bolag som överlever på lång sikt och blir lönsamt.

EVERGREEN

 

Vi skiljer oss från andra fondstrukturer. Vår tidshorisont är evig (“evergreen”) eftersom vi tror på långsiktigt bolagsbyggande, i synnerhet gällande unga teknikbolag. Normalt tar det många år att realisera denna fulla värdepotentialen i ett tillväxtbolag, därför stöttar vi dig genom ditt bolags alla olika faser.

En hållbar bolagsresa följer inte en förutsedd plan, budget eller tidtabell. Därför tycker vi det är ologiskt med en förutbestämd tidsram. Ifall du som entreprenör under resans gång vill göra en exit så säljer vi samtidigt som dig.

 

Vi är hands-on techbolagsbyggare. Vi bidrar hellre i ett kallt säljsamtal än i ett varmt styrelserum och erbjuder de kompetenser du behöver för att uppnå uthållig tillväxt.

Målsättningen är att bli den stöttepelare som vi själva önskade fanns när vi gjorde våra första tillväxtresor som teknikentreprenörer. En stöttepelare som bidrar med både kapital och operativa resurser inom försäljning, digital marknadsföring, varumärke, IT-utveckling, HR, rekrytering, affärsledning och finansiering.

 

Vår ambitionsnivå är att minst 10-dubbla intäkterna i de teknikbolag vi investerar i, något vi lyckats med ett flertal gånger i bolag som bland annat Vaccina och StudentConsulting. Tillväxtkonceptet kallar vi 10X.

Tillväxt står för absoluta huvuddelen av värdeskapande i unga teknikbolag. Högre intäkter ger både högre bolagsvärde samt minskade risker för dig som entreprenör. Vårt erbjudande är en ökad sannolikhet att bygga ett bolag som överlever på lång sikt och blir lönsamt.

 

Vi skiljer oss från andra fondstrukturer. Vår tidshorisont är evig (“evergreen”) eftersom vi tror på långsiktigt bolagsbyggande, i synnerhet gällande unga teknikbolag. Normalt tar det många år att realisera denna fulla värdepotentialen i ett tillväxtbolag, därför stöttar vi dig genom ditt bolags alla olika faser.

En hållbar bolagsresa följer inte en förutsedd plan, budget eller tidtabell. Därför tycker vi det är ologiskt med en förutbestämd tidsram. Ifall du som entreprenör under resans gång vill göra en exit så säljer vi samtidigt som dig.

KONTAKTA OSS

NORRLANDS MEST OPERATIVA TECHINVESTERARE

Vi är stolta över att vara en annorlunda investerare. Vi hjälper dig som entreprenör att bygga vidare på ditt techbolag. Vi har gjort det flera gånger förut och kan aktivt bidra med kunskap och verktyg samt hjälpa dig undvika de vanligaste fallgroparna.

KOMMERSIALISERING
FINANSIERING
HR & REKRYTERING
IT-UTVECKLING
KOMMERSIALISERING

Att öka intäkterna är det viktigaste för alla unga tillväxtbolag. Och oftast det svåraste. Vi hjälper dig med kommersialiseringen från start till mål. Detta genom stödjande operativa resurser inom försäljning, digital marknadsföring, varumärke, paketering, prissättning, internationalisering m.m.

FINANSIERING

Kapitalanskaffning är ofta en naturlig del för genomförandet av din värdeskapandeplan. Vi har nätverken, erfarenheten och resurserna som behövs för att du ska kunna säkerställa att bolaget har tillräckliga resurser och rätt kapitalstruktur.

Vi hjälper till med lämpliga investerarkontakter, investerarmaterial/IM, finansiella analyser och vid avtalsskrivandet. Finansiering tar mycket tid från verksamheten och där kan vi avlasta dig.

HR & REKRYTERING

Att bygga en slagkraftig organisation som fokuserar på rätt saker är ett måste för att uppnå tillväxt. Vi stöttar dig i bland annat personalfrågor och hjälper till med att förstärka er företagskultur för att möjliggöra tillväxt.

IT-UTVECKLING

Du bestämmer givetvis hur er produkt eller tjänst ska möta kunderna. Inom tillväxtbolag finns det vanligtvis behov av IT-utveckling, antingen på befintlig eller ny teknisk plattform. Många gånger har vi tillhandahållit högkvalitativ IT-utveckling som en del av vår investering.

URVAL AV AKTIVITETER VI BIDRAR MED
 • Försäljning mot nyckelkunder & partners
 • Säljledning
 • Paketering
 • Varumärke
 • Digital marknadsföring
 • Försäljningsstrategi
URVAL AV AKTIVITETER VI BIDRAR MED
 • Framtagande av material
 • Finansiell modellering
 • Kapitalanskaffning
 • IPO
 • Industriella exits
 • Lån- och företagsstöd
URVAL AV AKTIVITETER VI BIDRAR MED
 • Företagskultur
 • Rekrytering
 • Arbetsrätt
 • Affärsledning & KPI:er
URVAL AV AKTIVITETER VI BIDRAR MED
 • Tillgång till kvalitativ och kostnadseffektiv IT-utveckling
 • Projektledning
 • Produktutveckling

VÅRA TILLVÄXTRESOR

Att bygga techbolag kan vara svårt, det vet vi. De allra flesta klarar inte av de första utmanande åren. Så ifall du är redo att accelerera så har vi drivet, erfarenheten och kompetensen för att tillsammans med dig ta ditt bolag till nästa steg.


2008

Börsnoterade CodeMill AB levererar IT-system för mediahantering och innehållsproduktion till världskända kunder som bland andra Amazon Studios och Paramount.

Disruptive Ventures kunde hjälpa bolaget under den tillväxtfas som ledde fram till en IPO genom att bidra till bolagets försäljning, tillväxtstrategi och finansiering.

Bolaget grundades år 2008 av klasskamraterna Rickard Lönneborg och Johanna Björklund och har idag 59 anställda.


2017

Strativ erbjuder högkvalitativ IT-utveckling till ett lågt pris. Bolaget har verksamhet i Sverige (projektledning och kvalietssäkring) och Dkaha, Bangladesh (IT-utveckling).

Disruptive Ventures har hjälpt Strativ ända från bolagets grundande genom att bidra till bolagets tillväxtstrategi, försäljning och organisatoriska uppskalning.

Sedan start 2017 har bolaget kunnat växa organiskt och lönsamt. Idag sysselsätter bolaget drygt 50 anställda, majoriteten utvecklare.

VÅRA BOLAG

INVESTERA OCH VÄX TECHBOLAG MED OSS

Kontakta oss gärna gällande tips på intressanta teknikbolag med tillväxtpotential. Vårt investeringsnätverk består av duktiga operativa personer över hela Norrland. Investeringsnätverket hjälper oss att nå och hjälpa de bästa teknikentreprenörerna tidigt, samt att accelerera bolagen efter en investering.

Vi söker dig som vill vara med och växa ett teknikbolag i samarbete med oss. Vår förväntan är att du, via ditt nätverk, hjälper oss att hitta intressanta bolag. I gengäld kan vi erbjuda dig delägande i bolaget vi investerar i. Vår förväntan är då att du investerar din tid som styrelseledamot, rådgivare eller specialist.